maandag 23 juni 2014

Market your marketing

Dit citaat is een aanvulling op de quote van Steuart Henderson Britt: “Doing business without advertising is like winking at a girl in the dark. You know what you are doing but nobody else does." Teveel bedrijven bv. plaatsen een advertentie... en wachten. Terwijl dat ze diezelfde advertentie ook kunnen gebruiken op social media, in hun e-nieuwsbrieven,... Kruisbestuiving kan voor veel meer impact zorgen.
#straightbe  (www.straight.be)

maandag 16 juni 2014

MVO of MVZ?


Wanneer een certificaat teveel als een marketinggereedschap gezien wordt, kan het zowel misleidend werken, als luiheid opwekken. Misleidend: er wordt naar de klant/consument een beeld opgehangen van wat het bedrijf eigenlijk (nog) niet is. Luiheid treedt op als het bedrijf tevreden is het certificaat te hebben en daar verder niets mee doet.

Als het over MVO gaat, pleit Straight om de principes van 'Duurzame marketing' toe te passen:
1. het is een principiële keuze; geen propositie
2. het kan alleen bedrijven worden met een groene integriteit
3. kent geen uitzonderingen: het is alles of niets
4. is een complex en steeds veranderend doel

We willen daar nog een vijfde principe aan toe voegen:
5. het wordt toegepast in het gehele bedrijf én in de persoonlijke levenssfeer

#straightbe (www.straight.be)