maandag 23 juni 2014

Market your marketing

Dit citaat is een aanvulling op de quote van Steuart Henderson Britt: “Doing business without advertising is like winking at a girl in the dark. You know what you are doing but nobody else does." Teveel bedrijven bv. plaatsen een advertentie... en wachten. Terwijl dat ze diezelfde advertentie ook kunnen gebruiken op social media, in hun e-nieuwsbrieven,... Kruisbestuiving kan voor veel meer impact zorgen.
#straightbe  (www.straight.be)

maandag 16 juni 2014

MVO of MVZ?


Wanneer een certificaat teveel als een marketinggereedschap gezien wordt, kan het zowel misleidend werken, als luiheid opwekken. Misleidend: er wordt naar de klant/consument een beeld opgehangen van wat het bedrijf eigenlijk (nog) niet is. Luiheid treedt op als het bedrijf tevreden is het certificaat te hebben en daar verder niets mee doet.

Als het over MVO gaat, pleit Straight om de principes van 'Duurzame marketing' toe te passen:
1. het is een principiële keuze; geen propositie
2. het kan alleen bedrijven worden met een groene integriteit
3. kent geen uitzonderingen: het is alles of niets
4. is een complex en steeds veranderend doel

We willen daar nog een vijfde principe aan toe voegen:
5. het wordt toegepast in het gehele bedrijf én in de persoonlijke levenssfeer

#straightbe (www.straight.be)

maandag 26 mei 2014

Verbeteren of veranderen?


Jack Braeken (Commercieel Excelleren) stelde deze vraag tijdens een voordracht. De meeste deelnemers kozen voor 'verbeteren'. Jack zei dat dit in deze onzekere en economisch veranderende tijden, onvoldoende is. 
Heeft hij gelijk? Ik denk van wel.

Praktijkvoorbeeld. Vele winkelstraten doen het niet goed: de omzet van de winkels gaat naar beneden, er komt meer leegstand,... Om daar een oplossing aan te bieden, kiezen vele gemeenten/steden om de winkelstraten te vernieuwen, d.w.z. de straat wat 'opfrissen'. Dit is geen afdoend antwoord op het veranderende klantengedrag door o.a. een toenemende mobiliteit, een andere vrijetijdsbesteding en -beleving, webwinkels, enzovoort. Verbeteren is hier niet goed genoeg. Wil een retailwinkel succesvol blijven dan zal die veel meer moeten inspelen op emoties, beleving en een echt klantgerichte service.
(Dit laatste zou een conditio sine qua non moeten zijn, maar dat is zeker op vele plaatsen niet het geval). 
#straightbe (www.straight.be)

maandag 19 mei 2014

Communicatie-advies van Epictetus

De dialoog met de consument is zeer belangrijk. Bedrijven moeten ermee leren omgaan dat consumenten meer kanalen hebben gekregen om hun ervaringen en meningen te uiten over een product/bedrijf. Vuur niet alleen maar reclameboodschappen af, maar luister naar wat leeft en ga er op een positieve manier mee om. Het kan de relatie met de klant alleen maar ten goede komen. 
#straightbe (www.straight.be)

maandag 12 mei 2014

De (communicatie)wereld verandert. Verandert uw bedrijf mee?

Communicatie en marketing hebben de voorbije (vijf) jaren een grondige metamorfose ondergaan. De opkomst van internet (algemeen) en sociale media spelen zijn hierbij een cruciale rol.  En wat hierbij superbelangrijk is: kopers zijn veranderd; het aankoopproces is veranderd. Bijvoorbeeld: kopers vergaren nu veel meer kennis vooraf. Tot 70% (afhankelijk van sector) van het aankoopproces gebeurd al voordat 'sales' gecontacteerd wordt: wat betekent dit voor uw bedrijf?

#straightbe #inboundmarketing (www.straight.be)

maandag 5 mei 2014

Communiceer doelgericht


Mensen vandaag hebben een drukke job en/of een druk gezins- en sociaal leven, en bijgevolg weinig tijd om zich bezig te houden met elke vorm van communicatie die je op hen afvuurt. Daarom doen bedrijven er beter aan om niet zozeer veel te zeggen, maar de dingen beter of efficiënter te zeggen. Communicatie die to-the-point is, wordt meer geapprecieerd dan weinigzeggende teksten.
#straightbe (www.straight.be)

maandag 28 april 2014

It's all about PeopleH2H staat voor Human 2 Human.

Mensen willen niet communiceren met een instelling of op een onpersoonlijke manier benaderd worden. Dit vergroot de afstand tussen jouw bedrijf en jouw klanten. We moeten terug de verbinding maken met wie we communiceren en ons verplaatsen in onze gesprekspartner, of dit nu klanten, medewerkers of andere stakeholders zijn. Communiceren hoeft niet moeilijk te zijn. Goede communicatie is integere communicatie, van mens tot mens.
#straightbe (www.straight.be)

dinsdag 22 april 2014

"Communicatie is het scheppen van een gemeenschappelijke betekenis." (Gisele Redeker)

Veel bedrijven raken verloren of verliezen veel tijd (en geld) in de tsunami van nieuwe ontwikkelingen. Ook op vlak van communicatie gaat er dikwijls veel aandacht naar nieuwe 'tools'. Maar de kern is nog steeds de vraag wat je voor je doelgroep kan en wil betekenen. En tools zijn 'slechts' een hulpmiddel om deze betekenis te creëren.

#straightbe (www.straight.be)